Vores kurser i løgndetektion

Når hjernen lyver, afslører kroppen os. Det gælder for alle mennesker, også for den anklagede i retssalen og for den benhårde forhandler på den anden side af forhandlingsbordet.
Når hjernen konstruerer løgne, opfører menneskets krop og talesprog sig anderledes, end når vi blot husker og genfortæller et minde. Og man kan lære at se, høre og analysere de afslørende signaler.

Hvor meget er kritisk viden værd i jeres virksomhed?
Hvor vigtigt meget kan I tabe eller vinde ved at kende jeres modparts intentioner?

Human Advisors kurser i kropssprogsanalyse sætter jeres medarbejdere i stand til at opdage og afdække en løgn - både i det daglige arbejde, men også når viden er guld værd.

Vores kurser bygger på mange års erfaring med undervisning i - og udvikling af - afhørings- og forhandlingsteknikker. Værdien i at kunne opdage en løgn før eller under forhandling, en retssag, en nyansættelse eller en større transaktion kan selvsagt være meget stor.