Revisorer: Kropssprogsanalyse

Når hjernen lyver, afslører kroppen os. Det gælder for alle mennesker, også for den vanskelige klient med det problematiske regnskab – eller for den kommende kunde under det indledende møde.

Vi har skræddersyet to kurser i løgndetektion til revisionsbranchen. Vi sætter jeres revisorer og revisorelever i stand til at opdage og afdække en løgn eller et svagt punkt hos et andet menneske.

Hvor meget er kritisk viden værd i jeres virksomhed?
Hvor vigtigt meget kan I tabe eller vinde ved at kende jeres modparts intentioner?

Human Advisors kurser i kropssprogsanalyse sætter jeres medarbejdere i stand til at opdage og afdække en løgn - både i det daglige arbejde, men også når viden er guld værd.

Vores kurser bygger på mange års erfaring med undervisning i - og udvikling af - afhørings- og forhandlingsteknikker. Værdien i at kunne opdage en løgn før eller under forhandling, en retssag eller en større transaktion kan selvsagt være meget stor.